Welkom    Scrum    UML    Onderzoek    CV    Contact    AmoixA    Kunst

Welkom op mijn website.

Mijn vak is het ontwerpen en realiseren van innovatieve informatiesystemen en hun architectuur.

Bijvoorbeeld voor het omzetten van complexe informatievraagstukken in grafische oplossingen. De keuzen die mensen moeten maken (omdat we deze keuzen nog niet automatiseren), worden hierbij grafisch weergegeven. De menselijke keuzen worden dan na livegang in het operationele proces gemaakt door de weergegeven grafieken of andere objecten beet te pakken en te verplaatsen, uit te rekken, etc., of via andere (al of niet grafische) interacties.

Hiervoor geef ik workshops waarin we eerst het probleemveld gedetailleerd in kaart brengen. Met een brainstorm worden vervolgens oplossingsrichtingen verkend. Na een aantal rijpingsprocessen en vervolgsessies kiezen we een oplossingsrichting, en gaan die uitwerken tot een passend informatiesysteem.

Ook geef ik cursussen om mensen in staat te stellen de door hun gewenste software te beschrijven in de vorm van eenvoudige diagrammen, met behulp van UML.

Verder train en coach ik scrum aan diegenen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van software, zodat ze op effectieve wijze hun bijdrage kunnen leveren.

ir. Hendrik Jan van Randen
senior solution architect

 o analyse & architectuur
 o ontwerp & modellering
 o java & scrum