Welkom    Scrum    UML    Onderzoek    CV    Contact    AmoixA    Kunst

Boek    Training    Coaching    Planning poker   
Om zo nauwkeurig mogelijk in te schatten hoeveel tijd het kost om een user story (= een stuk functionaliteit) te realiseren, moet de inbreng van elk teamlid bij het schatten worden meegenomen.
Dit kan door middel van planning poker.

Elk teamlid gooit een kaart op met (onzichtbaar voor de andere teamleden) het aantal story points dat hij denkt dat het kost om deze story te realiseren.
Wanneer alle teamleden een kaart hebben opgegooid, worden de kaarten omgedraaid zodat de story points zichtbaar worden voor iedereen.
De teamleden wiens kaart het meest afwijkt van de kaarten van de anderen vertellen waarom ze denken dat het zo weinig of zo veel storypoints kost. Zo komt een gesprek op gang waarin alle voor het schatten nuttige informatie boven water komt.
Vervolgens speelt het team opnieuw planning poker voor deze story, totdat iedereen hetzelfde aantal storypoints schat.

Meer informatie over het spelen van planning poker staat in het boek Aan de slag met Scrum.