Welkom    Scrum    UML    Onderzoek    CV    Contact    AmoixA    Kunst

Boek    Training    Coaching    Planning poker   
Om de invoering van scrum in uw organisatie soepel te laten verlopen, kan ik u en uw medewerkers hierbij coachen. Vaak wordt dit gecombineerd met de training Aan de slag met Scrum, die in dit geval verspreid over het coachingtraject plaatsvindt.

Het coachingtraject begint met een gesprek met het management waarin ik de belangrijkste onderdelen van scrum in het kort uitleg. In dit gesprek beantwoorden we een aantal vragen om helder te krijgen hoe we het scrum proces in uw organisatie gaan inrichten. Dit is een voorschot op wat de scrumteams zelf zullen gaan organiseren, naarmate ze meer zelfsturend worden.

Vervolgens krijgen alle medewerkers van uw organisatie uitleg over scrum. Hierin zijn de antwoorden op bovengenoemde vragen verwerkt, zodat voor iedereen vanaf het begin duidelijk is hoe scrum in uw organisatie in zijn werk gaat. Hierbij ontvangt elke medewerker het boek Aan de slag met Scrum, om het geleerde makkelijk te kunnen nalezen.

Indien bij het beantwoorden van bovengenoemde vragen niet direct vanzelfsprekend is welke medewerkers welke rollen gaan vervullen in het scrum proces, kan deze keuze worden uitgesteld tot alle medewerkers de eerste uitleg over scrum gekregen hebben. Op dat moment kunnen zij zelf gaan deelnemen in dit keuzeproces.

Hierna maken de product owners een eerste opzet voor de product backlogs.

Vervolgens neem ik met de product owners de product backlogs door, waarbij de product owners deze kunnen aanpassen en verbeteren.

Hierna krijgen de teams uitleg over planning poker, en doen de teams hun eerste sprint planning bijeenkomst. Elke deelnemer ontvangt hierbij een pakje planning poker kaarten.

Na afloop van de sprint planning bijeenkomsten worden de scrum borden ingericht. Daarna doen de teams hun eerste daily standup.
Vanaf nu zullen de scrumteams elke dag beginnen met een daily standup.

Naarmate de teams meer ervaring krijgen, zal ik steeds minder aanwezig zijn bij de bijeenkomsten, en steeds minder nodig zijn om te coachen.

Klik hier voor de contactgegevens indien u nog vragen heeft, of om data en lokatie voor het coachingtraject af te spreken.