Welkom    Scrum    UML    Onderzoek    CV    Contact    AmoixA    Kunst

Boek    Training    Coaching    Planning poker   
In de eendaagse training Aan de slag met Scrum leren uw medewerkers om scrum effectief te gebruiken in hun dagelijks werk.

De theorie van scrum wordt afgewisseld met oefeningen waarin de deelnemers het geleerde direct toepassen.

Zo vormen de deelnemers tijdens de training bijvoorbeeld scrumteams, die:
  • in een sprint planning bijeenkomst met planning poker inschatten hoeveel storypoints elke user story is.
  • een scrumbord inrichten met daarop de user stories van de sprint backlog.
  • in daily standups elkaar op de hoogte brengen wat ze gedaan hebben, wat ze deze dag gaan doen en welke belemmeringen ze tegenkomen.
  • een sprint demo geven waarin ze tonen wat ze in een sprint gerealiseerd hebben.
  • in een retrospective kijken wat ze aan hun eigen proces kunnen verbeteren.
Deelnemers die de rol van product owner (willen) vervullen maken een product backlog met user stories, gesorteerd op prioriteit.

Het product dat in de oefeningen als voorbeeld gebruikt wordt is bij voorkeur het product dat de deelnemers in hun dagelijkse werk maken. Zo gaat scrum voor iedereen direct leven.

Elke deelnemer ontvangt bij de training een exemplaar van het boek Aan de slag met Scrum als naslagwerk, en een pakje planning poker kaarten.

Voorafgaand aan de training vindt een telefonische intake plaats, waarin de organisatorische details worden doorgenomen. Deze details worden vervolgens per email bevestigd.

Klik hier voor de contactgegevens indien u nog vragen heeft, of om datum en lokatie voor de training af te spreken.